top of page

Radni sastanak povodom uvođenja ISO 9001 Sistema menadžmenta kvalitetom u lokalnu samoupravu Srbobran

NACOR je angažovan na spovođenju stručne obuke o zahtevima, implementaciji i proveravanju sistema menadžme kvalitetom u skladu sa zahtevima nove verzije standrada ISO 9001:2015 od starne Kuehne + Nagel Groupe. 

Dodela sertifikata ISO 9001

Dodela sertifikata ISO 9001:2008 u OU Ruma nakon okončane implementacije i sertifikacije. 

 

Implementaciju Sistema upravljanje kvalitetom je sproveo Nacionalni centar za održivi razvoj - NACOR, dok je sertifikaciju izvršio Centar za sertifikaciju i nadzor CESNA - član međunarodne akreditovane ICDQ grupacije iz Španije.

NACOR u emisiji "Farma"

U Farmi 582 između ostalog možete pogledati, u kakvoj je kondiciji pšenica na početku februara, na šta treba obratiti pažnju prilikom rezidbe jabuke, kako izgleda priča kadija te tuži kadija ti sudi - na banatski način, zbog čega zamire interesovanje poljoprivrednika za uvođenje GLOBAL GAP standarda i kako sertifikacija može da se uradi sa manje troškova

Obuka "ISO 9001:2015"

NACOR je angažovan na spovođenju stručne obuke o zahtevima, implementaciji i proveravanju sistema menadžme kvalitetom u skladu sa zahtevima nove verzije standrada ISO 9001:2015 od starne Kuehne + Nagel Groupe. 

Na ovaj način započinje prilog B92 o efektima ISO standardizacije u OU Ruma. Iako se standardizacijom uređuje unutrašnja struktura organizacije i poboljšava upravljanje svim aktivnostima, rezultati su vidljivi za sve korisnike usluga, u ovom slučaju - građane Ruma. Ceo prilog možete pročitati na sledećem LINKU.

ISO standardi u Opštinskoj upravi

Predsednik opštine Srbobran o implementaciji ISO 9001:2008

bottom of page