top of page
Roller Coaster

"Upravljanje rizikom se ne odnosi na buduće odluke, već na budućnost koja zavisi od odluka koje donosima danas."

Robert N. Charette

Primjena standarda menadžmenta rizikom ISO 31000

 

Standard ISO 31000 pruža generičke smjernice za upravljanje rizicima u cjeloj organizaciji. Ovaj standard je zasnovan na australijsko-novozelandskom standardu AS/NZ 4360:2004. Usvajanjem standarda ISO 31000:2009 prestao je da važi  AS/NZ 4360:2004.

 

Prema standardu ISO 31000 proces upravljanja rizikom obuhvata:

 • Komuniciranje i konsultovanje

 • Utvrđivanje konteksta (Utvrđivanje elemenata modela koji definiše osnovne parametre upravljanja rizicima i određuje oblasti primjene i kriterijume za ostatak procesa)

 • Identifikaciju rizika

 • Analizu rizika

 • Ocjenu (vrednovanje) rizika

 • Postupanje sa rizicima (tretiranje rizika)

 • Monitoring i preispitivanje

 

Implementacijom procesa upravljanja rizicima prema ISO 31000 organizacija može imati višestruke koristi:

 • povećanje vjerovatnoće ostvarivanja postavljenih poslovnih ciljeva,

 • podsticanje proaktivnog djelovanja menadžmenta

 • povećanje svesti i shvatanja potrebe identifikacije i tretiranja rizika u organizaciji,

 • unaprjeđenje sposobnosti identifikovanja šansi i prijetnji,

 • povećano usklađivanje sa relevantnim zakonskim normama i međunarodnim standardima,

 • unaprjeđenje upravljanja, izvještavanja, povjerenja zainteresovanih strana,

 • ustanovljavanje pouzdane osnove za donošenje odluka i planiranja,

 • snižavanje gubitaka, efikasnije korišćenje resursa,

 • unaprjeđenje zdravlja i bezbjednosti zaposlenih, unaprjeđenje poslovanja, zaštite životne sredine,

 • unaprjeđenje otpornosti organizacije prema problemima i dr.

bottom of page