top of page
Tractor at Work

"Bezbjednost hrane počinje poljoprivrednom proizvodnjom - od njive do trpeze. "

Nepoznat autor

Uvođenje Global G.A.P. Standarda - Standarda dobre poljoprivredne prakse

 

Da bi se dobio proizvod koji je zdravstveno bezbjedan i kvalitetan, poljoprivrednik mora da usaglasi proizvodnju sa pravilima Global G.A.P. Ta pravila se u okviru standarda nazivaju kontrolnim tačkama, a u posljednjoj verziji Global G.A.P. standarda 5.2, njih je 222.

U zavisnosti od mjesta na kojem se tačke javljaju i gdje se kontrolišu, mogu se podijeliti u pet grupa:

- Kontrolne tačke koje se odnose na aktivnosti primarne proizvodnje u polju

- Kontrolne tačke koje se odnose na skladištenje đubriva i skladištenje pesticida

- Kontrolne tačke koje se odnose na aktivnosti rukovanja proizvodima i objekte u kojima se rukovanje obavlja

- Kontrolne tačke koje se odnose na različite stvari u okviru ekonomskog dvorišta gazdinstva

- Kontrolne tačke koje se odnose na administrativno-birokratske zahtjeve.

Ispunjavanje ovih kontrolnih tačaka se garantuje ukoliko se proizvođač pridržava procedura, uputstava, analiza, planova i zapisa koje se za potrebe ovog standarda kreiraju.

Kada odlučite da pristupite uvođenju i sertifikaciji Global GAP standarda, morate imati u vidu nekoliko pojedinosti od kojih zavisi sam proces i period uvođenja.

Sertifikacija se vrši u vrijeme berbe, odnosno žetve, ali je neophodno da prije toga imate u potpunosti uveden sistem koji se aktivno primjenjuje minimum tri mjeseca. Sam postupak analize stanja i uvođenja sistema traje takođe tri mjeseca. To znači da trebalo započeti uvođenje najmanje šest mjeseci prije berbe, odnosno žetve.

Postupak analize stanja i kreiranja svih potrebnih dokumenta, kao i obuka zaposlenih za primjenu zahtjeva se u potpunosti sprovodi od strane stručnih lica, tj. odabranih konsultanata koji dolaze na kod Vas nekoliko puta za vrijeme uvođenja. Praktično, uvođenje Global G.A.P standarda obuhvata sledeće aktivnosti:

- analiziranje procesa rada i pripremanje za uvođenje standarda,

- kreiranje svih potrebnih dokumenata radi dokazivanja ispravnosti po svim kontrolnim tačkama;

- dokumentovanje sistema kako bi se obezbedila usklađenost sa grupom administrativno-birokratskih zahtjeva standarda,

- obuku zaposlenih za primjenu zahtjeva,

- provjeru sistema od strane konsultanata radi provjere usaglašenosti sa zahtjevima standarda i

- organizaciju sertifikacije standarda u saradnji sa internacionalnim akreditovanim sertifikacionim kućama.

Nakon uvođenja od strane NACOR-a, zaposleni i druga angažovana lica će biti u potpunosti obučeni da vode zapise o radu, koji će služiti za provjeru funkcionisanja sistema na sertifikacionoj provjeri.

NACOR je do danas, u saradnji sa konsultantskim i sertifikacionim kućama, sproveo veliki broj implementacija, zahvaljujući stručnom kadru koji posjeduje veliko iskustvo na ovom polju i zahvaljujući domaćim i inostranim donatorima.

Treba imati u vidu da u toku godine postoji više organizacija koje subvencionišu dio ili pun iznos sredstava za uvođenje i sertifikaciju, kao i da u većini slučajeva NACOR daje subvencije iz sopstvenih fondova za razvoj. Ukoliko ste zainteresovani za korišćenje sredstava iz fondova za razvoj, možete nas kontaktirati, a mi ćemo Vam u najkraćem roku predočiti Vaše opcije i mogućnosti dobijanja subvencija.

bottom of page