top of page
iso 9001.jpg
Zahtjevi, uspostavljanje i provjeravanje  ISO 9001:2015 Sistema menadžmenta kvalitetom

Ovaj ISO 9001:2015 kurs detaljno opisuje proces primjene Sistema menadžmenta kvalitetom - ISO 9001:2015. Na kursu će biti predstavljene sve tačke standarda, uz praktične primere i modele dokumentacije. Takođe, polaznici će saznati kako sistem utiče na organizaciju i savladaće tehnike za primjenu i provjeravanje standarda.

Planting Trees
Zahtevi, uspostavljanje i proveravanje ISO 14001:2015 Sistema menadžmenta zaštitom životne sredine

Ovaj  kurs detaljno opisuje proces primjene Sistema menadžmenta  - zaštitom životne sredine. Na kursu će biti predstavljene sve tačke standarda, uz praktične primere i modele dokumentacije. Takođe, polaznici će saznati kako sistem utiče na organizaciju i savladaće tehnike za primjenu i provjeravanje standarda.

6a00d83451b36c69e201b7c86b43d8970b-600wi
Rаzmišlјаnjе zаsnоvаnо nа riziku prеmа stаndаrdu ISO 9001:2015

Kada primjenjujete standard ISO 9001:2015 kao osnov za svoj sistem  uviđate da je razmišljanje zasnovano na riziku važan novi koncept koji je postavljen na čelu planiranja kvaliteta. . Ovaj trening će vam pomoći da razumijete šta standard zahtjeva i kako možete riješiti ove zahtjeve unutar vašeg SMK-a.

Iva Vučković.jpg
Trening unapređenja veština komunikacije

Trening unapređenja veština komunikacije je program skrojen po mjeri vaših i potreba vaše organizacije, a realizuje se kroz grupnu obuku u cilju poboljšanja verbalnih i neverbalnih veština komunikacije, bilo da je u pitanju javni nastup, pregovori ili razgovor između dve ili više osoba.

istock_153537125.30a2f161621.original.jp
Dobra proizvođačka praksa (GMP) u proizvodnji dijetetskih suplemenata

Trening za primjenu smernica dobre proizvođačke prakse u proizvodnji dijetetskih suplemenata omogućiće vam da se usaglasite za zahtjevima EU (European Parliament and Council Directive 2002/46/EC), kao i sa zahtjevima SAD (Code of Federal Regulations 21--PART 111). Trening je praktičan i sardži forme potrebnih dokumenata.

audit-2.jpg
Interni proveravač za ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvaitetom

Sertifikacijom za internog proveravača za sistem menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001 dobijate potvrdu da posjedujete potrebno znanje, vještine i iskustvo neophodno za sprovođenje internih provjera prema ISO 9001.

Independent-Auditors-Presentation.jpg
Interni proveravač za ISO 14001:2015 Sistem menadžmenta životnom sredinom

Sertifikacijom za internog proveravača za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine prema ISO 14001 dobijate potvrdu da posjedujete potrebno znanje, vještine i iskustvo neophodno za sprovođenje internih provjera prema ISO 14001.

bottom of page