top of page
Game Designer

"Potrebni su mesjeci da pronađete korisnika, a sekund da ga izgubite. "

Vince Lombardi

ISO 20000-1 Upravljanje uslugom

 

 

Ovaj deo ISO/IEC 20000 je standard o sistemu menadžmenta uslugama (SMS). Standardom se specificiraju zahtevi za pružaoca usluge da planira, uspostavi, primenjuje, izvršava, prati, preispituje, održava i poboljšava sistem menadžmenta uslugama (SMS). Zahtevi obuhvataju projektovanje, tranziciju, isporuku i poboljšavanje usluga da bi se ispunili zahtevi za uslugu.

 

ISO/IEC 20000:

 • daje opštu osnovu za poboljšanje usluga;

 • obezbjeđuje vodič ocjenjivačima i nudi pomoć pružaocima usluga u planiranju poboljšanja usluga;

 • preporučuje da pružaoci usluge treba da usvoje opštu terminologiju i više saglasan pristup upravljanju usluga.

Uvedeni standard ISO 20000 omogućava da se u vašoj kompaniji definišu i unaprijede procesi u pružanju usluga, podizanjem zrelosti procesa kroz korišćenje alata koji će vam to omogućiti.

Osnovni procesi koje treba urediti u skladu sa zahtjevima standarda ISO 20000 jesu:

 • upravljanje nivoom IT usluga

 • upravljanje kapacitetima

 • upravljanje budžetom za IT usluge

 • upravljanje projektima

 • upravljanje odnosima sa kupcima

 • upravljanje rizicima

 • upravljanje kontinuitetom poslovanja

 • upravljanje podisporučiocima

 • upravljanje konfiguracijom

 • upravljanje izmjenama

 • upravljanje novim izdanjima

 • upravljanje bezbjednošću informacija

 • upravljanje žalbama

 • upravljanje incidentima

 • upravljanje problemima.

bottom of page