top of page
Food Knolling

"Bezbjednost hrane počinje sa vama. "

Nepoznat autor

Uvođenje ISO 22000 Sistema menadžmenta bezbjednošću hrane

 

S obzirom da su mnoge organizacije u lancu snabdjevenija hrane imale problem u dosljednoj primjeni HACCP-a bilo je neophodno kreirati standard koji će uzeti u obzir i njihovu specifičnu djelatnost. Tako je nastao ISO 22000 kao presjek zahtjeva ISO 9001 i HACCP.

ISO 22000 može da se implementira samostalno ili u kombinaciji sa drugim sistemima kvaliteta kao što su ISO 9001 ili ISO 14001 sa kojima je potpuno kompatibilan. Naravno, postoji i mogućnost proširenja već implementiranog sistema kvaliteta uz zadovoljenje dodatnih zahtjeva koji su specifični za standard ISO 22000.

Osnovni elementi ovog standarda su:

•Komunikacija,
•Ljudski resursi,
•Prethodno potrebni programi (PRP),
•Identifikacija opasnosti i određivanje nivoa prihvatljivosti,
•Utvrđivanje i procjena kontrolnih mjera,
•Izrada operativnih prethodno potrebnih programa,
•Validacija definisanih mjera kontrolisanja,
•Ocjenjivanje individualnih rezultata verifikacije.

Ono što je takođe specifično za ovaj standard jeste podsticanje „investiranja u vještine“. Naime, dok se, do sada, ispunjavanje nekih zahtjeva vršilo kroz ulaganje u infrastrukturu sada se ulaganje u obučavanje zaposlenih smatra najvažnijom investicijom u procesu obezbjeđenja zdravstveno bezbjedne hrane. Vještine i znanja koje steknu zaposleni predstavljaju značajan „kapital“ u slučajevima kada dođe do otkazivanja opreme ili drugih nepredviđenih situacija u kojima je neophodna brza i adekvatna reakcija.

ISO 22000 obezbjeđuje povjerenje svih korisnika da su proizvodi usaglašeni sa međunarodnim standardima i u skladu sa svim zahtjevima kvaliteta, bezbjednosti i pouzdanosti krajnjih proizvoda. Pri tom, to povjerenje podrazumijeva i uvjerenje korisnika da ni jedan učesnik u lancu snabdijevanja hranom nije slaba karika.

Međutim, on obezbjeđuje značajne koristi i sa ekonomskog aspekta jer smanjuje pojavljivanje bolesti uzrokovane hranom, obezbjeđuje lojalnost dragocjenih kupaca, otvara vrata potencijalnom ekonomskom rastu zbog mogućnosti participiranja na globalnom tržištu, posredno utiče na porast profita, omogućava bolje iskorišćenje postojećih kapaciteta, osigurava čvrstu saradnju sa dobavljačima itd.

Sve organizacije koje se odluče na implementaciju i sertifikovanje sistema menadžmenta bezbjednošću hranom imaju veliki doprinos u podizanju nivoa bezbjednosti hrane na globalnom tržištu. Nažalost poznato je da u takozvanim „zemljama trećeg svijeta“ vlada siromaštvo i da su količina i kvalitet hrane za te zemlje teme broj jedan. Ukoliko se ne vodi računa o zdravstvenoj bezbjednosti hrane, bolesti koje vrebaju mogu biti pogubne za cele gradove i naselja. Prema tome, svi u lancu snabdijevanja hrane koji primjenjuju ovaj standard imaju značajan udeo u ostvarenju misije očuvanja čovječanstva i osnovnih civilizacijskih postulata.

bottom of page