top of page
Programming%2520Console_edited_edited.jp

"Ono što čini razliku između vas i vaše konkurencije jesu informacije."

Nepoznat autor

Primjena standarda upravljanja bezbjednošću i zaštitom informacija ISO 27001

 

ISO 27001 je međunarodni standard koji se odnosi na zaštitu i bezbjednost informacija. Standard podleže različitim područjima primjene kao i za razlikovanje mogućih procesa u organizaciji koji su povezani sa upravljanjem kontrole sigurnosti kao sto su: politika sigurnosti, sigurnost organizacije, kontrola i klasifikacija izvora, sigurnost osoblja, sigurnost materijalnih dobara i životne sredine, operativno upravljanje i komunikacija, kontrola pristupa, razvoj i održavanje raznih sistema i upravljanje kontinuitetom poslovanje.

 

Implementacija sistema zaštite i bezbjednosti informacija pruža uvjerenje klijentima i poslovnim partnerima da se prema informacijama postupa odgovorno i da se one koriste i distribuiraju profesionalno i sigurno.

 

​ Uvođenjem Sistema menadžmenta u skladu sa ISO 27001 postižu se sledeće koristi:

 

  • konkurentska prednost,

  • smanjenje rizika od oštećenja i gubitka informacija, a samim tim i troškova,

  • usaglašenost sa važećim zakonskim propisima,

  • veće povjerenje klijenata, zaposlenih, saradnika, institucija i svih zainteresovanih strana zbog znanja da su njihovi podaci bezbjedni,

  • postojanje odgovornosti za bezbjednost informacija od strane svih i na svim nivoima u organizaciji.

bottom of page