top of page
Firehose

"Zapamtite: kada nastupi vanredna situacija, vreme za pripremu je prošlo. "

Steven Cyros

Upravljanje vanrednim situacijama ISO 22320 - Zahtjevi za odgovor na incident

 

 

standard utvrđuje minimalne zahtjeve za efektivni odgovor na incident i obezbjeđuje osnove za rukovođenje, operativne informacije, koordinaciju i kooperaciju unutar organizacije nadležne za odgovor na incident. 

ISO 22320 uključuje organizacione strukture i procedure za rukovođenje, podršku odlučivanju, sledljivost, menadžment informacijama i interoperativnost. On uspostavlja zahtjeve za operativne informacije za odgovor na incident koji utvrđuju procese, sisteme rada, prikupljanje informacija i menadžment radi stvaranja pravovrjemene, relevantne i precizne informacije. 

Standard podržava proces rukovođenja i koordinacije i kooperacije, unutar organizacije i eksterno, sa drugim uključenim stranama, i specificira zahtjeve za koordinaciju i kooperaciju između organizacija. Ovaj standard je primjenljiv na bilo koju organizaciju (privatnu, javnu, vladinu ili neprofitnu) uključenu u pripremu ili odgovor na incidente na međunarodnom, nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou.

bottom of page