top of page
Firehose

"Onaj koji ne uspe u planiranju, planira neuspeh. "

Winston Churchill

ISO 22301 Menadžment kontinuitetom poslovanja

 

Standard za menadžment kontinuitetom poslovanja (Business Continuity Management System) specificira zahtjeve za planiranje, uspostavljanje, primjenu, funkcionisanje, praćenje, preispitivanje, održavanje i stalno poboljšavanje dokumentovanog sistema menadžmenta radi zaštite od incidenata u vanrednim situacijama (elementarne nepogode, nemiri, viša sila...) koji remete poslovanje, smanjenja vjerovatnoće njihovog pojavljivanja, pripreme i odgovora na njih, kao i oporavka od njih kada se pojave.

Ovaj međunarodni standard primjenjuje model Planiraj (Plan)-Uradi (Do)- Provjeri (Check) - Deluj (Act) (PDCA) za planiranje, uspostavljanje, primjenu, funkcionisanje, praćenje, preispitivanje, održavanje i stalno poboljšavanje efektivnosti BCMS organizacije. Ovo obezbjeđuje stepen konzistentnosti sa drugim standardima za sisteme menadžmenta, kao što su standardi ISO 9001 Sistem menadžmenta kvalitetom, ISO 14001 Sistem menadžmenta životnom sredinom, ISO/IEC 27001 Sistem menadžmenta bezbjednošću informacija čime podržava dosljednu i integrisanu primjenu i funkcionisanje sa povezanim sistemima menadžmenta.

bottom of page