top of page
Firehouse%2520Gear_edited_edited.jpg

"Bezbjednost i zdravlje na radu su jedina jeftina i efektivna polisa osiguranja."

Nepoznat autor

Uvođenje sistema za upravljanje zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu ISO 45001

 

Svakodnevno se pojavljuje sve više i više organizacija koje se bave i razmišljaju o zaštiti zaposlenih i njihovoj bezbjednosti na radu. Zaštita na radu uglavnom je usmjerena na zaposlene, ali svakako je ključna i za klijente i sve ostale zainteresovane strane. Pored njihovog interesovanja, stroge zakonske odredbe zahtijevaju od organizacija da se permanentno posvjećuju pitanjima zdravlja i bezbjednosti svojih zaposlenih.

Trendovi modernog poslovanja, kako godine odmiču, podrazumijevaju posjedovanje i primjenu nekog od standarda. Primjena standarda uglavnom je dobrovoljna i nisu dio zakonskih obaveza, dok primjena nekih standarda predstavlja neminovnost ispunjavanja osnovnih zakonskih obaveza. Obaveza svih poslodavaca je da obezbede uslove za bezbjedan i zdrav rad zaposlenih. Od njih se zakonima zahtjeva da sistemski prate i otklanjaju sve moguće opasnosti koje bi mogle da se dogode na nekom radnom mjestu.

Održavanje visokog nivoa zdravlja i bezbjednosti predstavlja važan ljudski aspekt, koji reprezentuje etički i socijalni nivo organizacije. Povećanje bezbjednosti i zdravlja na radu ima visok ekonomski značaj, jer rješavanje pitanja koja se odnose na bezbjednost na radu, stvaranje povoljnih uslova rada i radnih odnosa, doprinosi optimizaciji radnih procesa sa pozitivnim ekonomskim efektima.

Standard ISO 45001 bavi se upravljanjem i zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu. Kroz standard se prožima i skraćenica OH&S, kojom se ukazuje na pripadnost elemenata sistema upravljanja oblasti zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu, npr. politika, ciljevi, programi itd.


ISO 45001 je u potpunosti kompatibilan sa standardima za sisteme upravljanja kvalitetom ISO 9001 i upravljanja životnom sredinom ISO 14001. Zbog kompatabilnosti organizacijama je olakšano integrisanje sistema upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu. Ali i pored ove usklađenosti i kompatabilnosti, na prvom mjestu se nalazi ispunjavanje važećih zakonskih odredbi i obaveza.

Standard  je zasnovan na PDCA metodologiji: Plan, Do, Check, Act.

Plan – Neophodno je utvrditi ciljeve i procese potrebne za dobijanje rezultata, koji su u skladu sa OHSAS politikom.

Do – Primjena procesa na predmetnu organizaciju.

Check – Praćenje i mjerenje procesa u odnosu na OHS&S politiku, ciljeve, zakonske i druge zahtjeve, kao i izvještavanje o rezultatima.

Act – Preduzimanje mjera za stalno poboljšanje učinka.

Krajnji cilj standarda  je da podrži zaštitu zdravlja i bezbjednost na radu kao i prevenciju incidenata, smanjivanje povrjeda na radu, narušavanja bezbjednosti i zdravlja, te samim tim i poboljšavanje radnih uslova.

Koristi od uvođenja  standarda

U praksi se pokazalo da su mnoge organizacije sprovele preispitivanja i provjere iz ovog standarda kako bi ocenile sopstveni učinak u oblasti zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu. Da bi bila efektivna, preispitivanja i provjere bi trebalo da se nalaze u okviru strukturiranog sistema upravljanja koji je integrisan u organizaciju. Zahtjevi standarda veoma lako se mogu integrisati sa ostalim upravljačkim zahtjevima. Primjenljiv je na sve oblasti i djelatnosti, a sam uspjeh sistema zavisi od privrženosti zaposlenih na svim nivoima rukovođenja. Ovakav sistem upravljanja omogućava organizaciji:
•da uspostavi politiku zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu,
•da uspostavi ciljeve i procese kojima ostvaruje privrženost politici,
•da preduzme mjere kada je potrebno da unaprijedi svoj učinak i
•da prikaže usaglašenost sistema sa zahtjevima ovog standarda.

Sertifikat ISO 45001:​
 

•štiti kompaniju od nepotrebnih nadoknada,
•omogućuje povoljnije ugovore sa osiguravajućim društvima,
•poboljšava odnose sa državnim organima,
•povećava produktivnost radnika tako što smanjuje povrjede, a samim tim i bolovanja.

Implementacijom Sistema menadžmenta zaštite i bezbjednosti zdravlja zaposlenih doprinosi se znatnom smanjenju povrjeda na radu i poboljšanju radnih uslova. Standard organizaciji obezbjeđuje:

 

•Rizici od povrjeda se eliminišu ili svode minimum
•Povrjede na radnom mjestu se svode na minimum ili se pak potpuno eliminišu
•Pruža zaštitu kako zaposlenih tako i posjetioca
•Omogućava organizaciji da pravovrjemeno otkloni potencijalne opasnosti
•Pruža poslovne prednosti kroz povjerenje korisnicima/kupcima u upravljanje zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu
•Usklađivanje sa važećim zakonskim regulativama iz predmetne oblasti
•Štiti organizaciju od neželjenih troškova
•Smanjuju se troškovi osiguranja i omogućava sklapanje povoljnijih ugovora sa osiguravajućim društvima
•Smanjuju se sveukupni troškovi kompanije
•Povećava se produktivnost i zadovoljstvo zaposlenih smanjenjem povrjeda na radu
•Smanjuje se dužina bolovanja
•Povećanja odgovornosti zaposlenih
•Poboljšavaju se odnosi sa državnim organima
•Poboljšava opštu sliku organizacije

bottom of page