top of page
Business Meeting

"Kvalitet nikada nije slučajnost.

On je uvek rezultat inteligentnog

napora."

John Ruskin

Uvođenje  ISO 9001 Sistema menadžmenta kvalitetom

Najznačajniji faktor poslovne uspješnosti na tržištu je kvalitet proizvoda/usluge. Kvalitetom se obezbjeđuje lojalnost korisnika na globalnom nivou, izgrađuje brend i postiže bolja pozicioniranost na svjetskoj i nacionalnoj ekonomskoj rang listi.

Sa pojavom organizacija koje posluju na globalnom nivou i sa povećanim internacionalnim prometom dobara i usluga, na tržištu se pojavila potreba za definisanjem minimalnog skupa zahtjeva, koji garantuju ujednačenost kvaliteta proizvoda i usluga i sprječavaju izlazak na tržište proizvodima i uslugama, koji ne zadovoljavaju specifikacije korisnika. Kako je potreba za zahtjevima, kojima se definiše kvalitet na međunarodnom nivou bila sve izraženija, Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) je izdala standard ISO 9001, koji definiše zahtjeve Sistema menadžmenta kvalitetom. Ovi zahtjevi su opšteprihvaćeni u poslovnom svijetu, sveobuhvatni i primjenjivi na sve organizacije, nezavisno od djelatnosti koju organizacije vrše, države u kojoj posluju i broja radnika koje upošljavaju.

Razlog zbog koga je standard ISO 9001 čest u primjeni od strane organizacija, a veoma često i sam uslov za početak saradnje između dvije organizacije, je:

• svijest o potrebi za poboljšanjem sopstvenog načina poslovanja,

• svijest o potrebi za kvalitetnijim poslovnim partnerima,

• svijest o potrebi za zadovoljnijim korisnicima i

• svijest o potrebi za sveopštim boljitkom i napretkom poslovnog okruženja u okviru kog organizacija vrši svoje aktivnosti.​

Standard ISO 9001 je jedini standard u poslovnom svijetu, koji se koristiti za sertifikaciju Sistema menadžmenta kvalitetom, za koji međunarodna sertifikaciona tela izdaju sertifikate o usaglašenosti. Ovi sertifikati su dokaz da sertifikovana organizacija ima efikasan sistem kojim postiže:

• zadovoljstvo korisnika i ispunjavanje njihovih zahtjeva,

• efektivnost i kontinuitet u primjeni zahtjeva standarda ISO 9001,

• vjerodostojnost u ispunjavanju zakonskih, ugovornih i drugih preuzetih obaveza,

• povjerenje tržišta u kvalitet proizvoda/usluga.

Primjena standarda ISO 9001 ne predstavlja zakonsku obavezu, ali je tržišno uslovljena i u većini slučajeva se podrazumijeva. Naše organizacije se najčešće susreću sa zahtjevom da primjene standard ISO 9001 prilikom izvoza i uspostavljanja saradnje ili partnerstva sa inostranim organizacijama, dok je sve češće ovaj zahtev prisutan i kao uslov za učešće na javnim nabavkama (tenderima) i konkursima kod investicionih fondova i drugih ustanova koje podstiču razvoj. Činjenica je da Evropski fondovi i drugi podsticajni programi ulažu samo u zdrave organizacije, čije se poslovanje zasniva na čvrstim organizacionim osnovama, koje u velikoj mjeri obezbjeđuje primjena standarda ISO 9001.

Cilj primjene standarda ISO 9001 nije postizanje uniformisanosti kod organizacija, već isticanje njihove posebnosti i stoga se prilikom primjene standarda strogo vodi računa o organizacionoj strukturi, raspoloživim resursima, tržištu na kom organizacija posluje, poslovnim planovima i dugoročnoj viziji kojom se organizacija vodi.

Primjenjivati standard ISO 9001 znači uključiti sve zaposlene u organizaciji da učestvuju u primjeni Sistema menadžmenta kvalitetom i u njegovom konstantnom poboljšanju. Na ovaj način zaposleni, pored toga što svi učestvuju u kreiranju i pružanju kvalitetnog proizvoda i/ili usluge, učestvuju i u raspodjeli odgovornosti. Odgovornost za kvalitetno obavljanje posla ne pada samo na rukovodstvo organizacije, već se dijeli na sve zaposlene u skladu sa njihovim radnim mjestom, zaduženjima koja su preuzeli i radnim procesima na kojima su angažovani.

Jedino u organizacijama koje na zdravoj osnovi primjenjuju zahtjeve standarda ISO 9001, rukovodstvo organizacije može da se posveti u potpunosti svom primarnom zadatku: razvoju strategije, pronalaženju novih poslovnih ideja i mogućnosti, unaprjeđenju kvaliteta, analizi tržišnih uslova poslovanja i razvoju novih proizvoda i usluga. Uz primjenu standarda ISO 9001 dovoljno je da svako savjesno obavlja svoj dio posla i očekivani rezultati neće izostati.

bottom of page