top of page

Do 5.000 eura podrške preduzetnicima za usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda

 

Ministarstvo ekonomije raspisalo je danas Javni poziv za učešće u „Programu povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja za period 2014-2016 godine“ za 2015. godinu. Javni poziv otvoren je do 11. maja ove godine. 

 

Cilj Programa je finansijska podrška preduzetnicima, malim i srednjim privrednim društvima, naročito iz manje razvijenih opština i Sjevernog regiona, da u što većoj mjeri povećaju svoju konurentnost, prvenstveno kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda za proizvode i podršku za dobijanje akreditacije za ocjenjivanje usaglašenosti.

 

Maksimalan iznos odobrene finansijske pomoći po aplikaciji za realizaciju ovog programa iznosi do 5.000 eura ili do 70 odsto opravdanih troškova investicije za mala privredna društva, odnosno 60 odsto opravdanih troškova investicije za srednja preduzeća, bez poreza na dodatu vrijednost. Preostali iznos sredstava privredna društva su obavezna da finansiraju iz sopstvenih sredstava.

 

Program se odnosi na podršku malim i srednjim preduzećima u smislu refundacije troškova implementacije standarda serija MEST EN ISO 9000 11, standard MEST ISO 14001 i standardi serije MEST EN ISO 14000, serije MEST OHSAS 18000, HALAL, KOSHER, GMP, GDP i MEST EN ISTO 22000/HACCP.

 

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju preduzetnici, mala i srednja privredna društva koja posluju najmanje 1 godinu i registrovana su na teritoriji Crne Gore, nisu imala gubitke u poslovanju u posljednjoj finansijskoj godini i koja redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa.

 

Prednost u odabiru imaju aplikacije malih i srednjih privrednih društava iz Sjevernog regiona i Prijestonice Cetinje (kao manje razvijene jedinice lokalne samouprave), kao i aplikacije privrednih društava koja prvi put apliciraju za državnu pomoć.

 

Za dodatne informacije o konkursu, kao i potrebnim formularima, informacije možete dobiti na sljedećoj stranci 

 

bottom of page