top of page

Najnoviji crnogorski standardi (MEST) 

Najnoviji crnogorski standardi (MEST) donešeni su u martu 2015. godine. Rješenja o njhovom donošenju objavljena su u Službenom listu Crne Gore, broj 12/2015, od 16.03.2015. godine. Ovi standardi predstavljaju sastavni dio baze crnogorskih standarda i srodnih dokumenata i moguće ih je nabaviti u Institutu za standardizaciju Crne Gore (ISME). Više informacija o najnovijim crnogorskim standardima moguće je naći ovdje.

 

Istovremeno, Institut je određen broj standarda proglasio nevažećim. Detaljnije informacije o povučenim standardima moguće je naći ovdje.

 

bottom of page