top of page

Bezbjednost hrane sve veći rizik

 

 

Crna Gora će, usvajanjem Zakona o bezbjednosti hrane i usaglašavanjem Strategije akcionog plana do kraja aprila ispuniti uslove za otvaranje Poglavlja 12- Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor, rekao je ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja, Petar Ivanović.

 

On je danas, na okruglom stolu »Bezbjednost hrane« kazao da očekuje da će Zakon o bezbjednosti hrane i Strategija akcionog plana biti finalno usaglašeni u narednih 30 dana.

 

"Da li to znači da ćemo i otvoriti pregovaračko Poglavlje 12 u ovoj godini, to više sada ne zavisi samo od nas. To će zavisiti od toga kakvi su administrativni kapaciteti u drugim istitucijama i njihove spremnosti i volje da u preostalih osam mjeseci urade ono što treba da bismo krajem godine bili u mogućnosti da otvorimo ovo poglavlje", rekao je Ivanović.

 

On je kazao da otvaranjem pregovaračkih poglavlja neće biti riješeni svi problemi u oblasti bezbjednosti hrane.

 

"I sami ste svjedoci da je bilo, i da će biti pokušaja da je biznis i profit ostvaren na način da se pri tome zanemari zdravlje ljudi", naveo je Ivanović.

 

On je objasnio da bezbjedna hrana podrazumijeva ne samo hranu odgovarajućeg sastava, nego i hranu koja ne sadrži mikrobiološke, fizičke, hemijske, radiloške ili bilo koje druge kontaminante.

 

Ivanović je kazao da je mogućnost kontaminacije hrane prisutna u svakom koraku u lancu hrane.

 

"Rizici oboljenja životinja, zagađenje životne sredine, neadekvatnog tretmana u primnarnoj proizvodnji, nestručna primjena agrotehničkih mjera, nehigijensko rukovanje hranom tokom proizvodnje hrane, neadekvatnih uslova skladištenja i čuvanja, nepropisnog transporta samo se povećavaju iz dana u dan", upozorio je on.

 

Sa Federalnim institutom za procjenu rizika Njemačke potpisan sporazum o saradnji Sa Federalnim institutom za procjenu rizika Njemačke potpisan sporazum o saradnji

Ivanović je rekao da taj sektor iz godine u godinu postaje sve rizičniji. "Zbog toga, jedan objedinjeni pristup, podrazumijeva upravljanje svim rizicima koji mogu biti involvirani u svakoj fazi proizvodne ishrane – od sirovine do konačne potrošnje", naveo je on.

 

Ivanović je ukazao da korišćenje nebezbjedne hrane, dovodi do pojave epidemija i trovanja hrane. On je najavio da će Veterinarska i Fitosanitarna uprava biti objedinjene u jednu instituciju, koja će se baviti pitanjima bezbjednosti hrane.

 

Predsjednik Federalnog instituta za procjenju rizika Njemačke, Anreas Hensel, kazao je da sva hrana koja se nađe na tržištu Evropske unije neće biti proizvedena direktno tu, ali da mora biti bezbjedna.

 

"Bezbjednost hrane je važan preduslov za trgovinu, što znači da šanse za trgovinu na tržištu koje će prodavatri širom Evrope, moraju ispuniti standarde ako trgovci žele da ostvare profit, pa u tom kontekstu će donositi profit i crnogorskim trgovcima", naveo je on.

Hensel je poručio da Crna Gora mora imati nacionalna mjerila koja moraju biti usvojena. "Takođe, treba da se preispita situacija da li ste svi sapremni za takvu promjenu. Dvije su stvari koje su glavna pravila", naveo je on.

 

Hensel je precizirao da je jedna bezbjednost proizvoda, a da je druga sloboda izbora.

 

On je ukazao da u Bijelom dokumentu, gdje su uspostavljeni propisi za bezbjednost hrane, odgovornost više nije na vladama, već je, kako je naveo, odgovornost na proizvođačima hrane ili hrane za životinje.

 

"Uvoznici su odgovorni za bezbjednost hrane. Inspekcijska služba nije više ta koja je odgovorna, već je ona tu da ukaže koje su ključne tačke kontaminacije", naveo je Hensel.

 

Više o uvođenju standarda bezbjednosti hrane možete saznati ukoliko posetite sledeću stranicu

bottom of page